Τι έχετε μάθει; Δείτε τις ακόλουθες 3 ερωτήσεις, υπάρχει δυνατότητα πολλαπλής επιλογής.

1

Ποια είναι η ένδειξη ότι ήρθε η ώρα να αλλάξω το φίλτρο λαδιού;

2

Εφόσον υπάρχει αντιστοιχία μεγέθους και σπειρώματος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε διαθέσιμο φίλτρο λαδιού.

3

Τα φίλτρα αέρος δεν χρειάζονται αλλαγή σε κάθε έλεγχο του οχήματος, αρκεί το καθάρισμά τους.