Τι έχετε μάθει; Δείτε τις ακόλουθες 3 ερωτήσεις, υπάρχει δυνατότητα πολλαπλής επιλογής.

1

Ποια είναι η ένδειξη ότι ήρθε η ώρα να αλλάξω το φίλτρο λαδιού;

2

Έχει έρθει η ώρα να αλλάξετε το φίλτρο αέρος της καμπίνας όταν:

3

Εφόσον υπάρχει αντιστοιχία μεγέθους και σπειρώματος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε διαθέσιμο φίλτρο λαδιού.