Εξετάστε τα δεδομένα:

Κατά τη χρήση μπορεί στο στοιχείο του φίλτρου να παρουσιαστούν μόνιμα θερμοκρασίες 80 °C, οι οποίες μπορεί να ξεπεράσουν και τους 100 °C. Αυτό προκαλεί γήρανση και κόπωση ακόμα και στα ποιοτικά υλικά. Επιπλέον, η προσπάθεια καθαρισμού ενός φίλτρου αέρα μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο:

  • με τη μηχανική καταπόνηση κατά τη διαδικασία καθαρισμού μπορεί να προκληθούν θραύσεις στις πτυχώσεις – η ικανότητα φιλτραρίσματος έχει πλέον χαθεί
  • η πολύ υψηλή πίεση αέρα κατά τον καθαρισμό μπορεί να καταστρέψει τη δομή του χαρτιού του φίλτρου με συνέπεια να μειωθεί η ικανότητα συγκράτησης της σκόνης
  • από τις θραύσεις στις πτυχώσεις και τις ζημιές στη δομή ενδέχεται να μεταφερθούν σωματίδια ρύπων στον κινητήρα
  • η περιορισμένη ικανότητα συγκράτησης μειώνει τη διάρκεια ζωής

MANN-FILTER
— απλά καλύτερα σε μόνιμη βάση

Στα φίλτρα αέρα της MANN-FILTER χρησιμοποιούνται προηγμένα μέσα φιλτραρίσματος, τα οποία επιτυγχάνουν μεγαλύτερους βαθμούς καθαρισμού σε σχέση με άλλα παρόμοια προϊόντα της αγοράς. Έτσι μπορείτε να είστε σίγουροι ότι ακόμα και οι πιο σύγχρονοι κινητήρες θα προστατεύονται πάντα αποτελεσματικά. Χάρη στην ειδική επεξεργασία μπορούν να εξασφαλιστούν μεγάλες διάρκειες ζωής, ακόμα και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Αντίστοιχα, μπορούν να παραταθούν σημαντικά τα χρονικά διαστήματα αλλαγής.

Σαν κρύος καφές

Τέτοιες ενέργειες καθαρισμού οδηγούν σε απόφραξη του φίλτρου και το καθιστούν άχρηστο, αφού καταστρέφουν το μέσο φιλτραρίσματος. Είναι περίπου το ίδιο με το να αφαιρέσετε το χρησιμοποιημένο φίλτρο του καφέ από την καφετιέρα, να αδειάσετε τον χρησιμοποιημένο αλεσμένο καφέ, να το ξεπλύνετε καλά με νερό και να περιμένετε ότι θα φτιάξετε με το παλιό φίλτρο έναν γευστικά άριστο καφέ. Με τέτοια ταλαιπωρία του φίλτρου πιθανώς θα αντιμετωπίσετε μία δυσάρεστη έκπληξη - το χαρτί θα σκιστεί.

Είναι ξεκάθαρο: Με τον καθαρισμό του φίλτρου ή το φύσημα με πεπιεσμένο αέρα μπορεί να σχηματίσετε την εντύπωση, ότι το φίλτρο, οπτικά τουλάχιστον, είναι καθαρό - ποιοτικό όμως δεν θα είναι σε καμία περίπτωση.

Επόμενος μύθος