Εξετάστε τα δεδομένα:

Κανονικά, η λυχνία λαδιού ανάβει για λίγο και μετά σβήνει μόνον για έναν λόγο: όταν το φίλτρο είναι για μία στιγμή άδειο μετά την αλλαγή. Δεν χρειάζεται να πάρετε στο χέρι το χρονόμετρο, αφού αυτός ο χρόνος δεν λέει τίποτα για την ποιότητα του φίλτρου. Κίνδυνος υπάρχει όταν η λυχνία προειδοποίησης δεν σβήνει - τότε η πίεση λαδιού είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Εκτός από την πολύ χαμηλή στάθμη λαδιού ή την ελαττωματική αντλία λαδιού, ενδέχεται να υπάρχουν και άλλες αιτίες που σχετίζονται με το φίλτρο:

  • πολύ υψηλή αντίσταση ροής λόγω λανθασμένου τύπου φίλτρου ή φίλτρου χαμηλής ποιότητας
  • το φίλτρο παραμένει γεμάτο μετά την υπέρβαση του χρονικού διαστήματος αλλαγής

MANN-FILTER
— πάντα στην πράσινη περιοχή

Με τα ποιοτικά προϊόντα της MANN-FILTER μπορείτε να είστε σίγουροι ότι το δεν φταίει το φίλτρο όταν ανάβει η λυχνία ελέγχου πίεσης λαδιού. Διότι τα φίλτρα πληρούν τις προδιαγραφές πρωτότυπου εξοπλισμού και εξασφαλίζουν κάθε στιγμή την άριστη λειτουργία. Επιπλέον, τα ποιοτικά φίλτρα της MANN-FILTER διαθέτουν μία βαλβίδα παράκαμψης ακριβείας η οποία είναι άριστα προσαρμοσμένη στον τύπο του κινητήρα, δηλαδή κλείνει και ανοίγει πάντα τη σωστή χρονική στιγμή. Αντίθετα, οι βαλβίδες παράκαμψης που χρησιμοποιούνται στα φθηνά φίλτρα είναι συνήθως κακής ποιότητας ή παραμένουν μόνιμα ανοικτές. Επομένως δεν μπορούν να προσφέρουν παρόμοια απόδοση φιλτραρίσματος. Αυτό δυστυχώς δεν θα το επισημάνει καμία προειδοποιητική λυχνία.

Δεν είναι ζήτημα χρόνου

Εάν τοποθετηθεί ένα φίλτρο λαδιού χωρίς στοιχείο φίλτρου, τότε η λυχνία ελέγχου πίεσης λαδιού σβήνει αμέσως, διότι η ροή λαδιού έχει την χαμηλότερη αντίσταση. Φυσικά το λάδι δεν φιλτράρεται σε αυτήν την περίπτωση. Αυτό λέει σχεδόν τα πάντα. Εάν ένα smartphone εκκινεί το λειτουργικό του εξαιρετικά γρήγορα μετά την ενεργοποίηση, δεν μπορείτε βέβαια να συμπεράνετε ότι διαθέτει και άριστες τηλεφωνικές λειτουργίες.

Είναι ξεκάθαρο: Ο χρόνος που απομένει μέχρι το σβήσιμο της λυχνίας ελέγχου δεν οδηγεί σε κανένα ασφαλές συμπέρασμα σχετικά με την ποιότητα του τοποθετημένου φίλτρου.

Κουίζ